Volume 16 (January - February, 2018)

Go Back

Next Volume

S. No.
Manuscript Title
Page No.
Download PDF
Language
01.

‘‘काव्यग्रंथेषु चमत्कारः’’

बि. गिरिधर

01-02

Sanskrit
02.

आयुर्वेदे योगतत्वम्

ज्योति

03-04

Sanskrit
03.

ज्यौतिषशास्त्रे क्षयरोगविचारः

विनय कुमार

05-07

Sanskrit
04.

ज्योतिषशास्त्रे श्वासरोग विचारः

विनय कुमार

08-10

Sanskrit
05.

श्रीमद्भगवद्गीता में लोक कल्याण की भावना

डॉ.प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी

11-12

Sanskrit
06.

वामनचरितमहाकाव्ये सामाजिकचेतना

डा.वीरेन्द्र कुमार षडङ्गी

13-15

Sanskrit
07.

बृहत्त्रय्यां मनोरञ्जनप्रकाराः

AMARANATH. K

16-19

Sanskrit
08.

काव्यप्रयोजनों की वर्तमानकाल उपादेयता एवं प्रासङ्गिता

Shambu Ram

20-22

Sanskrit
09.

श्रुतीनामनादित्वनित्यत्वादिविचारः

रजनी

23-24

Sanskrit
10.

प्रो. किशोरचन्द्रमहापात्रस्य कृतिषु आधुनिकहिन्दुविधौ साम्प्रतिकसमाज्यस्योऽपरि प्रभावः

रीताञ्जलिपुहाणः

25-26

Sanskrit
11.

‘सत्ती मैया का चौरा’ और सांप्रदायिकता

प्रा.जयराम गाडेकर

27-28

Hindi
12.

क्षीरतरङ्गिण्याः चिन्त्यप्रयोगाः

डॉ.बोधकुमारः झाः, दीपमाला आर्या

29-31

Sanskrit
13.

बृहतज्जातकस्य सुबोधार्थिनीटीकायाः विशिष्ट्यम्

S.P.Priya Sharma

32-35

Sanskrit
14.

महाभारते कर्णस्य मातृभक्तिः

देवाशिष् अग्रवाला

36-37

Sanskrit
15.

प्राचीनवेधयन्त्रणां परिचयः

राजेन्द्रः

38-39

Sanskrit
16.

भवभूति की कृतियों में वैयक्तिक जीवन मूल्य

कीर्ति नागेन्द्र

40-43

Sanskrit
17.

आचार्यआनन्दवर्धनाभिमत काव्यहेतु

 डॉ. ममता गुप्ता

44-47

Sanskrit
18.

भवभूति की कृतियों में वर्णाश्रम धर्म-व्यवस्था

कीर्ति नागेन्द्र

48-51

Sanskrit
19.

न्यायदर्शने आत्मनः स्वरूपम्

मोहन लाल शर्मा

52-53

Sanskrit