Volume 17 (March - April, 2018)

Go Back

Next Volume

S. No.
Manuscript Title
Page No.
Download PDF
Language
01.

आयुर्वेदस्य ऐतिह्यम्

ज्योति

01-02

Sanskrit
02.

Introduction to कमलाम्बा-नवावरणकृति by Muthuswamy Dikshitar

Meenal Kulkarni

03-06

English
03.

Introduction to चिद्गगनचन्द्रिका by श्रीवत्स alias कालिदास

Madhura Godbole

07-09

English
04.

जैनागमेषु स्याद्वादस्य विमर्शः

मोहन लाल शर्मा

10-12

Sanskrit
05.

आदिपुराणान्तर्गतगुरुशिष्यवैशिष्ट्यम्

वि.जि.के.आचार्युलु.कोगण्टि

13-16

Sanskrit
06.

जातकशिरोमणिग्रन्थोक्तरविदशाफलविचारः

के.लीलासायिकृष्णशर्मा

17-19

Sanskrit
07.

भारतवर्षे संस्कृतम् (अतीतवर्तमानभविष्यसन्दर्भे)

Ganesh Kumar

20-21

Sanskrit
08.

काण्वशतपथब्राह्मणे अग्निहोत्रविचारः

प्रतापचन्द्रशर्मा.वि.एस्.

22-24

Sanskrit
09.

ज्यौतिषशास्त्रे जातकभङ्गयोगविमर्शः

सुनीलदत्तः

25-26

Sanskrit
10.

शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्योक्तं स्थितोपस्थितम्–एकमध्ययनम्

प्रतापचन्द्रशर्मा.वि.एस्.

27-29

Sanskrit
11.

साम्प्रतिकशिक्षाव्यवस्थायाम् आदर्शवादानुशासनस्य उपादेयता

Shiben Maji

30-32

Sanskrit
12.

वैदिक कालीन संगीत में दुन्दुभि,तथा भूमिदुन्दुभि वाद्य का महत्व

Hema Dani

33-35

Hindi
13.

प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्गः का एक अध्ययन

डॉ.मीरा दुबे

36-37

Sanskrit
14.

स्मार्त्तयागे मण्डपलक्षणम्

जगन्नाथ रथः

38-40

Sanskrit
15.

विश्वसाहित्ये पञ्चतन्त्रस्य स्थानम्

K.Y. REVATHI

41-42

Sanskrit
16.

रचनावाद में मूल्यांकन

नविता

43-44

Hindi
17.

ज्योतिर्विदकृष्णानन्द प्रणीत पाण्डुलिपि ऋषितर्पणविधिःमें संस्कार

डॉ. हेमवती नन्दन पनेरु

45-47

Sanskrit