S. No. Manuscript Title & Author Page No. Read Article Language
1 वास्तुशास्त्रनुसारं भूमेः अष्टदिक्प्लवत्वफलम्
डा.रतीश कुमार झा
80-82
Sanskrit
2 अभिराजयशोभूषाणदिशा छन्दोमुक्तकाव्यानुशीलनम्
B Mohan Kumar
72-73
Sanskrit
3 उत्कलप्रान्तस्य मन्दिराणां स्थापत्यम्
मेघा शर्मा
66-71
Sanskrit
4 विज्ञानभिक्षु परिप्रेक्ष्ये प्रकृतिवादे स्थितिः बहुलवादश्च
पिन्टुः दासः
61-65
Sanskrit
5 ययोगाभ्यासात् जायमानयो सामाजिकव्यवहारपरिवर्तनम्
लक्ष्मीकान्त शर्मा
53-55
Sanskrit
6 भारतस्य चन्द्र यात्राः
विपिन रयाल
50-52
Sanskrit
7 ज्योतिःसाररत्नावल्यानुसारेण उदररोग निर्णयः
लिप्सा कुमारी दलाई
47-49
Sanskrit
8 आधुनिककाले यात्रायाः महत्त्वम्
विपिन रयाल
39-40
Sanskrit
9 सांख्ययोगयो: कैवल्यविमर्श:
सबिता बन्धु
37-38
Sanskrit
10 सर्वा खल्वियं शक्तिः
Nirakar Samantray
32-33
Sanskrit
11 प्रह्लादविजयमहाकाव्यमातृकायाः पर्यालोचनात्मकम् अध्ययनम्
Priyanka Moharana
29-31
Sanskrit
12 संस्कृतदृश्यकाव्येषु दर्शनप्रभावः
Kabery Hossain
22-28
Sanskrit
13 तर्कामृतदिशा हेत्वाभासस्वरूपम्
अनिन्दिता नन्दी
18-21
Sanskrit
14 होराकृष्णीये राहुकेत्वोः विशेषविचारः
Murali Krishna. V
16-17
Sanskrit
15 श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे तृतीयसर्गे व्याकरणदृष्ट्या सन्धिपदानामध्ययनम्
सूर्यकान्तदास:
13-15
Sanskrit
16 सिद्धान्तकौमुद्याः सुखबोधिनितत्त्वबोधिन्याख्ययोः माहेस्वरसूत्राणि
सूर्यकान्तदास:
07-09
Sanskrit
17 सुभाषिताः वाल्मीकि रामायणः आधुनिकपुरुषाय सन्देशः
Dr. T. Venkateswarlu
147-149
Sanskrit
18 ज्योतिष शास्त्र आयुषो लक्षणम्
डा.रतीश कुमार झा
144-146
Sanskrit
19 संवेगात्मकबुद्धिः, घटकाः महत्त्वं विकासः कौशलानि वर्धनायनिर्देशाश्च
अनिल कुमार
139-143
Sanskrit
20 साख्यपदार्थचिन्तनम्
सबिता बन्धु
137-138
Sanskrit
21 श्रीदुर्गासप्तशत्यां विश्वशान्तिसन्देशः
Nirakar Samantray
135-136
Sanskrit
22 शाकुन्तलनाटके भारतीय संस्कृतिः
Dr.P.Swapnapriya
132-134
Sanskrit
23 आधुनिककाले ब्रह्मचर्याश्रमस्य स्थितिः
I.Vani Gayatri
130-131
Sanskrit
24 भारतीयज्ञानपरम्परायां गुरुशिष्यपरम्परा शिक्षणविधयश्च
बिरञ्चीनारायणरथः
127-129
Sanskrit
25 विविधशास्त्रदृष्ट्या द्वादशस्थस्य कुजस्य फलसमीक्षणम्
दिनेशकुमारः
124-126
Sanskrit
26 विविधसंस्काराणां मुहूर्त्तविमर्शः
अंकुशकुमारव्यास:
120-123
Sanskrit
27 संस्कृत वाङ्मय में नारी की भूमिका
प्रो. शुचिता ला. दलाल
118-119
Sanskrit
28 सिद्धान्तकौमुद्या: सुखबोधिनीतत्त्वबोधिन्याख्ययोः ‘तपरस्तत्कालस्य’ सूत्रम्
सूर्यकान्तदास:
116-117
Sanskrit
29 सिद्धार्थचरितम्: वीरेन्द्रकुमारभट्टाचार्येण बिरचितम् अर्वाचीनं नाटकम्
अनन्या सिन्हा
110-112
Sanskrit
30 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्या: संज्ञाप्रकरणस्य प्रत्याहाराणां समीक्षात्मकमध्ययनम्
अभय कुमार विश्वाल:
101-104
Sanskrit
31 प्राचीनभारतीयज्ञानपरम्परायामारोग्यविमर्शः
विजय नारायण शुक्लः
92-96
Sanskrit
32 स्मृतिवाङ्गमये वर्णितः पुरुषार्थचतुष्टयस्य अध्ययनम्। (A study on purusarthachatustaya in smritibangmaya)
प्रियभाषमिश्रः
87-91
Sanskrit
33 राष्ट्रियशिक्षानीतिः 2020 सन्दर्भे समावेशितशिक्षायाः सामग्रिकाध्ययनम्। ( A holistic study on inclusive education regarding National Education policy 2020)
Anup Kumar Layek
84-86
Sanskrit
34 संस्कृतसाहित्ये एवं विशेषतः मिवारप्रतापनाटके हिन्दूशिरोमणिमहाराणाप्रतापस्य वर्णनम्
अजय कुमार शुक्ला
80-83
Sanskrit
35 कपिलपुराणे महानदीवर्णनस्य पौराणिकपर्यालोचनम्
वनजा तनया नायक
77-79
Sanskrit
36 कपिलपुराणान्तर्गतसाम्प्रतिकोत्कलप्रदशस्थयाजपुरविरजाक्षेत्रमाहात्म्ये पार्श्वस्थतीर्थानामेकमनुशीलनम्
वनजा तनया नायक
74-76
Sanskrit
37 कुमारसम्भवमहाकाव्ये कृदन्तक्रियानिरूपणम्
एस्.एन्.अमिताभ पण्डा
72-73
Sanskrit
38 पाणिनीयव्याकरणे कृषिविमर्शः
अनन्तकुमारपाण्डेयः
69-71
Sanskrit
39 रघुवंशमहाकाव्ये कृदन्तक्रियानिरूपणम्
एस्.एन्.अमिताभ पण्डा
64-65
Sanskrit
40 वेदेषु वनस्पतिशास्त्रम्
सोनाली सैनी
58-60
Sanskrit
41 जैनदूतकाव्येषु पार्श्वाभ्युदयस्यालोचनम्
मालती साहु
47-49
Sanskrit
42 अथर्ववेदे मणिमन्त्रोषधिविज्ञानम्
मोहित चन्द्र परगाई
44-46
Sanskrit
43 योगदर्शनानुसारेण जीवनविधाने सामाजिकप्रासङ्गिकतायाः स्वरुपम्
सुप्रिया वेरा
40-43
Sanskrit
44 वास्तुदेवों के लिए बलिद्रव्यों का विवेचन
Dr. Hrusuikesha sahu
37-39
Sanskrit
45 श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे वास्तुदोषविचारः
ए. श्रीनिवास शर्मा
31-32
Sanskrit
46 श्रीविद्या सौन्दर्यलहरी च
योगेश्वरदाश:
29-30
Sanskrit
47 तत्त्वार्थसूत्रवैष्णवविशिष्टाद्वैतसिद्धान्तयोः तत्वविमर्शः
रामचन्द्र अर्यालः
19-23
Sanskrit
48 संस्कृतकथाग्रन्थेषु वर्णिताः सद्गुणाः
रामप्रसादः मण्डलः
10-12
Sanskrit
49 राष्ट्रियशिक्षानीतिम् (2020) अभिलक्ष्य प्राथमिककक्षासु अध्यापकशिक्षास्वरूपम्
गीताराणी बारिक्
06-09
Sanskrit
50 न्यायनये शब्दोपमानयोः प्रमाणयोः स्वरूप विमर्शः
डा.ए.वेङ्कट राधेश्याम
181-183
Sanskrit
51 रामायणे विद्यमानानि शैक्षिकतत्त्वानि
सौरभ सरदारः
176-180
Sanskrit
52 व्यक्तित्वस्य प्रकृतिः भेदाः विशेषताः प्रभावकाश्च
अनिल कुमार
172-175
Sanskrit
53 श्रीमद्भगवद्गीतायां वर्णितानां मूल्यानां शैक्षिकदृष्टिः
Dr. Tanmay Mandal
168-171
Sanskrit
54 मूल्यबोधशिक्षायाः विकासे शिक्षकस्य भूमिका (Role of Teacher in the context of development of Value Education)
स्निग्धा धरः
165-167
Sanskrit
55 हृदरोगविचारः
डा. विजयलक्ष्मीमहापात्रः
161-164
Sanskrit
56 संस्कृतशिक्षणे रचनावादी उपागमे शिक्षणव्यूहरचनायाः अनुप्रयोगः
बिरञ्चीनारायणरथः
156-160
Sanskrit
57 भारतीय आस्तिकदर्शने (सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त) मोक्षस्य अवधारणा
Prasanjit Barman
145-155
Sanskrit
58 सूर्यसिद्धान्तग्रन्थे सृष्टिविमर्शः
डूरचन्दः
142-144
Sanskrit
59 जन्माङ्गे तृतीयभावफलस्य समीक्षणम्
सचिन शर्मा
138-141
Sanskrit
60 अहर्गणानयनम्
पवन कुमारः
136-137
Sanskrit
61 ज्योतिषशास्त्रेषु दशायाः विचार:
रविकान्त:
133-135
Sanskrit
62 वृक्षानुरोधेन वास्तुज्ञानम्
डा. राजश्रीपाढ़ी
130-132
Sanskrit
63 वासुदेवविजयकाव्यस्य प्रथमसर्गे प्रयुक्तानि संज्ञासूत्राणि- एकमध्ययनम्
श्रीमन्दिर साहु
127-129
Sanskrit
64 स्मृतिशास्त्रेषु पराशरस्मृते: विलक्षणत्वम्
शुभस्मिता राउत
125-126
Sanskrit
65 धातुकाव्ये प्रयुक्तानां अदादिगणीयधातूनाम् अध्ययनम्
स्रोतस्विनी राउत
122-124
Sanskrit
66 भागवतमहापुराणे ज्ञानकैन्द्रिकनैतिकताया: महत्त्वम्
भक्ति भावना मिश्र:
118-121
Sanskrit
67 वास्तुशास्त्रे भूमिपरीक्षणम्
सर्बजया शाश्वती
99-103
Sanskrit
68 बौद्ध-संप्रदाय के दार्शनिक विकास का समीक्षात्मक अध्ययन
हर्ष कुमार त्रिपाठी
95-98
Sanskrit
69 श्रीरामभद्रसाहस्रमञ्जर्यां दुःखापवर्गविचारः
कोसुलु गोविन्दराजुलु
91-94
Sanskrit
70 सौन्दर्यलहर्यां श्रुतितत्वाविचारः
योगेश्वरदाशः
84-86
Sanskrit
71 भारतीयशिक्षायाः विकासे स्वामिश्रद्धानन्दस्य योगदानम्
पवनकुमारनागरः
80-83
Sanskrit
72 योगः मानसिकस्वास्थ्यञ्च
गौरव जोशी, प्रो. रचना वर्मा मोहन
75-77
Sanskrit
73 स्त्रीपुरुषयोप्रजननस्वास्थयविचारः
राहुल:
71-74
Sanskrit
74 संस्कृत-वाङ्मये वर्णित प्राणिविज्ञानम्
नवीनशास्त्री रा. पुराणिकः, डॉ.एम् वि जयरेवण्णः
65-70
Sanskrit
75 ।। संस्कृतवाङमये वर्णित-विज्ञान-तंत्रज्ञानस्य उपयोगिता ।।
नवीनशास्त्री रा. पुराणिकः, डॉ.एम् वि जयरेवण्णः
61-64
Sanskrit
76 वास्तुशास्त्रे भवननिर्माणाय भूमिचयनविधिः
आरती
57-60
Sanskrit
77 हठयोगप्रदीपिकानुसारं कुम्भकाः
राहुल कुमार शर्मा
49-52
Sanskrit
78 आयुर्वेद-ज्यौतिषशास्‍त्रयोः आधारेण पित्तजरोगाणां विमर्शः
गिरीशभट्टः बि
45-48
Sanskrit
79 शाक्तोपनिषदः- एकं सिंहावलोकनम्
वसन्तशास्त्री रा. पुराणिकः , डॉ.एम् वि जयरेवण्णः
37-41
Sanskrit
80 स्कन्दपुराणस्य मानसखण्डस्य नन्दादेवीतीर्थस्य विवेचनम्
Ruby Bachhety
34-36
Sanskrit
81 वास्तुसम्मतद्वारविन्यासः
आरती
30-33
Sanskrit
82 माध्यमिकस्तरीयच्छात्रेषु सामाजिकसमायोजनसम्बन्धीसमस्या: परामर्शाश्च
मधुकरप्रसादपाण्डेय:, डॉ पिंकी मलिक
14-17
Sanskrit
83 रामायणकाव्यस्य अखण्डप्रभावः
Dr. T. Venkateswarlu
01-04
Sanskrit
84 व्याकरणशास्त्रे परिभाषालक्षणं, प्रयोजनं, वर्गीकरणञ्च
Dr. Santosh majhi
200-203
Sanskrit
85 गृहारम्भे मुहूर्त्तविचार:
अंकुशकुमारव्यासः
197-199
Sanskrit
86 गुरुशिष्यपरम्परायां पर्यावरणशिक्षणम्
डॉ.पारमिता पण्डा
194-196
Sanskrit
87 श्रीमद्भागवते गजेन्द्रमोक्षस्य अन्तरार्थः
Dr.S.Sitarama Rao
190-193
Sanskrit
88 भागवतमहापुराणे शैक्षिकविधि:
भक्ति भावना मिश्र:
186-189
Sanskrit
89 नाडीविज्ञानसम्पादने अष्टाङ्गयोगस्यप्राधान्यता
लक्ष्मीप्रिया साहुः
178-181
Sanskrit
90 पश्चिमवङ्गराज्ये अनुसूचितजाति – जनजाति बर्गीयानां शैक्षिकस्थितिः
सोनिया खातुनः
175-177
Sanskrit
91 भर्तृहरिवाक्यपदीयानुसारतः शब्दब्रह्मस्वरूपम्
काकली सातरा
173-174
Sanskrit
92 पुराणेषु वास्तुतत्त्वपर्यावरणम्
सर्बजया शाश्वती
169-172
Sanskrit
93 हठतत्त्वप्रदीपिका-हठतत्त्वकौमुदीग्रन्थयोः आसनप्रयोगे सदृशम्
राहुल कुमार शर्मा
165-168
Sanskrit
94 वङ्गीयस्मृतिनिबन्धसाहित्ये रघुनन्दनभट्टाचार्यस्य अवदानम्
सुशान्त भूञ्या
160-161
Sanskrit
95 ज्योतिषशास्त्रे राहु-केत्वोर्विमर्शः
आरती
157-159
Sanskrit
96 पण्डितदीनदयालोपाध्यायमहोदयस्य शैक्षिकचिन्तनम्
Padmaprashanth M
152-154
Sanskrit
97 कारकांशकुण्डल्यानुसारं ग्रहफलप्रतिपादनम्
रविसागर नौटियालः
149-151
Sanskrit
98 कृष्णगीतिकाव्यस्य भाक्तं स्वरूपम्
सी.चैतन्यकिरणः
146-148
Sanskrit
99 विश्वरूपसन्दर्शनानि –प्रयोजनानि
श्रिष्टि वेंकट लक्ष्मी रघुरामशर्मा
143-145
Sanskrit
100 रघुकुलकथावल्लीमहाकाव्यस्य प्राकृतिक-सामाजिक-सौन्दर्यवर्णनम्
तरुणमण्डलः
130-131
Sanskrit