S. No. Manuscript Title & Author Page No. Read Article Language
1 महाश्वेतादेवी की कहानियों में आदिवासी विमर्श
Dr.Lalimol Varghese P
01-03
Hindi
2 Paninian concept of Sounds
Dr.Jayageetha.K.N
04-12
English
3 जगत में गुरू ग्रह का प्रभाव
शुभम शर्मा
13-15
Hindi
4 कौटिल्यमते विद्यासमुद्येशस्थापना
अर्च्चनामञ्जरी सामल
16-17
Sanskrit
5 परशुरामशिष्याणां गुणदोषविमर्शः
मोहनसुन्दरम्.पि.आर्.
18-20
Sanskrit
6 शुक्राचार्यस्य षाड्गुण्यनीतिः
Debasish Sarkar
21-23
Sanskrit
7 श्रीरामानुजदर्शने जीवब्रह्मणोः स्वरूपनिरूपणम्
Dr. P.T.G. Ranga Ramanujachyulu
24-26
Sanskrit
8 शिवपुराणे सामाजिकजीवनम्
Dr. Ramesh Babu Bandi
27-29
Sanskrit
9 कौटल्योक्त राजधर्म विमर्शः
Dr. Sitansubhusan Panda
30-32
Sanskrit
10 रूपकों में नायक निरूपण
डॉ. धानी जामोद
33-35
Sanskrit
11 स्वामी विवेकानन्द दर्शन के अनुसार योग के विभिन्न आयाम
डॉ. इन्दू डुडवे
36-37
Hindi
12 भावार्थरत्नाकरोक्तवाहनभाग्ययोगौ
वीरभद्रप्प डि.एस्.
38-40
Sanskrit
13 सोमयागे यजमनदीक्षाविषयम्
Jagannath Sarma
41-42
Sanskrit
14 प्राणायामे ध्याने च मुद्रा:
Dr. Beena K. K.
43-46
Sanskrit
15 श्रीमद्‌भागवतमहापुराणे नैकेषु स्थलेषु नैकधा प्रतिपादितं सृष्टि:
उपेन्द्र दुबे
47-49
Sanskrit
16 पुराणेषु राष्ट्रियभावनासमृद्धिविचारः
परमेश्वरः
50-51
Sanskrit
17 प्रवर्ग्य स्वरूप परिशीलनम्
Jagannath Sarma
52-54
Sanskrit
18 अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः
दुर्गाशरणरथः
55-58
Sanskrit
19 व्याकरणशास्त्रे लिङ्गव्यवस्था
सनातनघोषः
59-62
Sanskrit
20 अप्रकाशितायाः नवमालिकानाटिकायाः कर्तुः मातृकाणां च परिचयः
रागि वेङ्कटाचारी
63-67
Sanskrit
21 श्रौतयागेषु मीमांसाशास्त्रस्य उपयोगिता
अभिजीत अविनाश देशपाण्डे
68-70
Sanskrit
22 आधुनिक संस्कृत नाट्य साहित्य के क्षेत्र में प्रो. हरिदत्त शर्मा का योगदान
डॉ. प्रदीप कुमार
71-73
Hindi
23 मनुयाज्ञवल्क्योर्मते पापानां भेदाः
जस्मिन्पोथाल
74-76
Sanskrit
24 काण्वसंहितायामुत्तरविंशतौ आनन्दवोधस्य भाष्यवैशिष्ट्यम्
शिवशङ्करहोता
77-80
Sanskrit
25 प्रश्नशास्त्रस्य महत्वम्
Rajesh Ku. Kar
81-83
Sanskrit
26 वैदेशिकाटनमहाकाव्यस्यानुसारं थाईदेशे संस्कृतम्
प्रताप कुमार मेहेरः
84-86
Sanskrit
27 प्रश्नकुण्डल्याः वैशिष्ठ्यम्
Rajesh Ku. Kar
87-88
Sanskrit
28 प्रमाणशास्त्रस्य वेदान्तव्याख्यानोपयोगित्वम्
डा. पुष्कर देवपुजारी
89-92
Sanskrit
29 संस्कृतसाहित्यम्- गुरुमाहात्म्यम्
Kurella. Ahalya
93-97
Sanskrit
30 प्रवर्ग्ययागस्य स्वरूपम्
राहुल
98-99
Sanskrit
31 सोमयागे प्रयुक्तसोमलताया: औषधीयम निरूपणम्
सोमकृष्ण:
100-102
Sanskrit
32 न्यायवैशेषिकदर्शने जीवस्य स्वरुपम्
Nakul Kumar Sahoo
103-104
Sanskrit
33 जगदीशशतकस्य श्लोकानां भक्तिरसप्रतिपादनम्
मिताराणी दाश
105-107
Sanskrit
34 याज्ञवल्क्यमते प्रायश्चित्तस्य स्वरुपम्
जस्मिन्पोथाल
108-109
Sanskrit
35 पृथिवीद्रव्यविवेचम्
अतुलप्रकाशपाठक:
110-113
Sanskrit
36 भारतीयदर्शनभेदस्वरूपविवेचम्
अतुलप्रकाशपाठक:
114-115
Sanskrit
37 कालिदासानुसारं साम्प्रतिककाले पर्यावरणसुरक्षा
Laxman Majhi, Saroj Mahananda
116-120
Sanskrit
38 TEN OF PRINCIPLES OF NATURE CURE: SCIENTIFICALLY EXPLAINED
Dr. Vijay Singh Gusain, Abhishek Kumar
121-125
English
39 मीमांसायां नञर्थविचारः
प्रवीण सेमवालः
126-130
Sanskrit
40 चित्र मीमांसा का मूल प्रतिपाद्य एवं उसका महत्व
संजय दत्त भट्ट
131-134
Hindi
41 Gita And Management
Lingya Gugulothu
135-137
English
42 रामायण में निरूपित धर्म : आज की महती आवश्यकता
डॉ.राजेश मीना
138-141
Hindi
43 वश्यवाणीकविचक्रवर्ती महाकविर्बाणभट्टः
डॉ. ओम प्रकाश मिश्र
142-144
Sanskrit
44 भगवान स्कन्द के विविध नामों की समीक्षा पौराणिक आख्यानों के विशेष सन्दर्भ में
डा. शोभा मिश्रा
145-149
Sanskrit
45 रघुवंशमहाकाव्ये शिल्पकलानिरूपणम्
के. शेखर्
150-151
Sanskrit
46 मुद्राराक्षस-सुसंहतभारतनाटकयोः नाटकलक्षणतुलना
P. Swapna Priya
152-153
Sanskrit
47 गीतगोविन्दसङ्गीतमाधवकाव्ययोः तोलनम्
दीपक महालिक
154-157
Sanskrit
48 वेदानां महत्वम्
चन्द्रशेखर मिश्र
158-159
Sanskrit
49 विष्णुधर्मोत्तरपुराणे प्रायश्चित्तविधिः
वि.जयकृष्णः
160-161
Sanskrit
50 शिक्षणक्षेत्रे संस्काराणामावश्यकता
डॉ. कृष्णचन्द्रकविः
162-164
Sanskrit
51 प्रपत्तिमाहात्म्यम्
डा. सुदर्शनन् एस्
165-168
Sanskrit
52 संस्कृतरूपकाणाम् उद्भव: विकासश्च
Pradyumna Kumar Sahoo
169-172
Sanskrit
53 ब्रह्मणः स्वरूपम् अद्वैते विशिष्टाद्वैते च
डॉ. ओ. आर्. विजयरावः
173-176
Sanskrit
54 ‘कारा कुन्ती की’ नाटक में स्त्री विमर्श
उमा चौधरी
177-179
Hindi
55 दैवासुरसम्पद्विभागयोगस्य पुरुषोत्तमयोगोपायत्वविचारः
डा.नागराजभट्टः
180-182
Sanskrit
56 शुक्लयजुर्वेदस्य वैज्ञानिकमध्ययनम्
ओंकार यशवन्त सेलूकरः
183-186
Sanskrit
57 षष्ठशतकीयमहाकविकुमारदासप्रणीतजानकीहरणमहा-काव्यस्यसमाजसांस्कृतिक चिन्तनम्
डॉ. बुल्टीदास:
187-189
Sanskrit
58 अलिविलासिसंलापकाव्यस्य महाकाव्यत्वम्
डॉ. केशवकुमार
190-191
Sanskrit
59 Studies On The Meghadūta With Reference To Kālidāsa’s Treatment Of Nature And Natural Phenomena
Dr. Dhrubajit Sarma
192-195
English
60 अष्ठविवाहानां लक्षणानि
P. Srivivasa Swamy Ayyangar
196-198
Sanskrit
61 Hatha Yogadhikari Lakshanani (Essential Principles of a Hathayogi)
Dr. R. Lakshminarayana
199-201
English
62 ज्योतिश्शास्त्रप्रयोजनम्
प्रो. वि.उण्णिकृष्णन् नम्पियातिरिः
202-204
Sanskrit