S. No. Manuscript Title & Author Page No. Read Article Language
1 Vastu – A Remedial Therapy
Dr. Saroj Gupta
05-07
English
2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की सौन्दर्य चेतना
डॉ. आदित्य आंगिरस
08-09
Sanskrit
3 रघुवंशमहाकाव्यमनुसृत्य वृद्धोपगमने संस्कारवतः फलम्
Dr. G. Sireesha
10-11
Sanskrit
4 महाकिव कालिदास का सौन्दर्य प्रेम
डॉ. अरिविन्द कुमार
12-14
Sanskrit
5 महाकिव कालिदास का सौन्दर्य प्रेममृच्छकटिकम् के नायक का नाट्यशास्त्रीय अध्ययन
शुभांगी आनंदराव गायकवाड
15-18
Sanskrit
6 किवरेकः कृती कालिदास एव महीयते
बृजभूषण शर्मा
19-21
Sanskrit
7 भगवद्गीतायाम् अलङ्कारपरामर्शः
डा.चक्रवर्तिरङ्गनाथः
25-29
Sanskrit
8 कबीर की सामाजिक चेतना
Dr.T.Lathamangesh
30-31
Hindi
9 विभिन्नस्तरेषु भाषाशिक्षणे सङ्गणकस्य उपयोगिता
डॉ. माता प्रसाद शर्मा
32-34
Sanskrit
10 न्यायनये निर्विकल्पकसविकल्पकप्रत्यक्षपरिशीलम्
डा. अम्. वेङ्कट राधे श्याम्
35-37
Sanskrit
11 स्मृतिग्रन्थ एवं पंचमहायज्ञ
डॉ. ए. मुक्ता वाणी
38-41
Hindi
12 नीतिद्विषष्ठिका (आर्या)
आचार्य तट्टा विजयराघवाचार्यः
42-47
Sanskrit
13 भगवत: दारुमयस्वरूपकथनम्
P. Srivivasa Swamy Ayyangar
48-49
Sanskrit