S. No. Manuscript Title & Author Page No. Download PDF Language
1 श्रीमन्दिरे देवदासीप्रथा
चित्तरञ्जन राज
01-03
Sanskrit
2 ईश्वरगीतायां भक्तिः
माहेश्वेता घडेइ
04-06
Sanskrit
3 काव्यदीपिकासाहित्यदर्पणयोः तुलनात्मकम्‌ अध्ययनम्‌
कमलिनी पण्डा
07-12
Sanskrit
4 आधुनिककाले हास्यरसस्य प्राधान्यम्
Dr. Beena K. K.
13-15
Sanskrit
5 स्त्री-चेतना : स्वानुभूति बनाम सहानुभूति
डॉ. मीना शर्मा
16-21
Hindi
6 Abhiṣekanātaka of Bhasa and its Theatrical Aspects
Dr. Beena K. K.
22-24
English
7 वासुदेवविजयकाव्ये कृदन्तप्रयोगवैशिष्टयपरिशिलनम्
भावना शर्मा
25-27
Sanskrit
8 नलिनी नाम खण्डकाव्ये संस्कृतस्य स्वाधीनम्
Dr. Beena K. K.
28-30
Sanskrit
9 वासुदेवविजयकाव्ये तद्धितान्तप्रयोगवैशिष्टयपरिशीलनम्
भावना शर्मा
31-33
Sanskrit
10 सहोदरन् अय्यप्पन् महोदयस्य नवोत्थानचिन्ताः
Dr. Beena K. K.
34-35
Sanskrit