S. No. Manuscript Title & Author Page No. Read Article Language
1 प्राचीनभारतवर्षस्य नियोगस्थितिः आधुनिकविश्वे च अस्याः प्रयोजनम्- एकमवलोकनम्
डाँ. विभूति लोचन शर्मा
01-03
Sanskrit
2 मनस्तत्त्ववचिारः
रूपश्रीपण्डा
04-06
Sanskrit
3 खड़ीबोली हिंदी और उसका राष्ट्रीय महत्व
डॉ.रमेश यादव
07-09
Hindi
4 विषदूरीकरणेऽथर्ववेदीयमन्त्राणां योगदानम्
Dr. Susmanta Kumar Dwibedy
10-12
Sanskrit
5 संस्कृतचम्पूकाव्यानां सर्गः स्वरूपञ्च
रामकृष्ण साहु
13-15
Sanskrit
6 बहुतलीयावासीयभवने जलव्यवस्था
विनयकुकरेती, डॉ. देशबन्धु:
16-20
Sanskrit
7 कृष्णसिंहठाकुरकृतगंगालहर्यां प्रसादगुणः
Debasis Panigrahi
21-22
Sanskrit
8 आचार्यक्षेत्रमोहनशतपतिना विरचित संस्कृत- एकांकिकानां सांस्कृतिकमध्ययनम्
ऐश्वर्याचौधुरी
23-26
Sanskrit
9 आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य स्वरूपगतं परिवर्तनम्
अनन्या सिन्हा
27-30
Sanskrit
10 वास्तुपदविन्यासः
शीतल कश्यप, डॉ दीपक वशिष्ठ
31-34
Sanskrit
11 वाल्मीकिरामायणे दशरथस्य श्रीरामे भक्तिविमर्श:
मधुरिमा मुखर्जी
35-38
Sanskrit
12 ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यरीत्या सन्ध्याधिकरणप्रतिपादनम्
गिरिजा शङ्कर होता
39-41
Sanskrit
13 The concept of Vasudhaiva Kutumbakam (The World is a Family): Insights from the Mahopanisad
Arun Kumar Kar
42-45
English
14 नाट्यशास्त्रदिशा पूर्वरङ्गविधानस्य विश्लेषणम्
धर्मराज मलिक
46-51
Sanskrit
15 सम्वत्सरफलविमर्शः
प्रियङ्करमिश्रः
52-54
Sanskrit
16 पाराशरीताजिकयोर्दृष्टिसिद्धान्तम्
राजेशकुमारमहापात्रः
55-57
Sanskrit
17 जातकपारिजातकभावानुसारं भावसमीक्षणम्
राजेशकुमारमहापात्रः
58-59
Sanskrit
18 भारतीयसन्दर्भे प्राथमिकस्तरे दूरस्थशिक्षाकार्यक्रमः (Distance Education Programme at Elementary Level in Indian Context)
अरुपप्रधानः
60-62
Sanskrit
19 न्यायदर्शने विविधानि प्रमालक्षणानि
रघुवीरगोस्वामी
63-66
Sanskrit
20 भारतीयाधुनिकसंस्कृतसाहित्ये विश्वेश्वरविद्याभूषणस्य योगदानम् (Visvesvara Vidyabhusan`s Contribution to Indian Modern Sanskrit Literature)
चतुर्भुजजाना
67-69
Sanskrit
21 General Concept Of Research Methodology And Its Application In Music
Dr. Renu Gupta
70-74
English
22 वाल्मीकिरामायणे आध्यात्मिकविषयाः
वि.त्रियम्बकम्‌
75-79
Sanskrit
23 काव्यशास्त्रे प्रयुक्तन्यायानां शिक्षाशास्त्रीयमहत्त्वम्
डॉ.लक्ष्मीनारायणबेहेरा
80-82
Sanskrit
24 धात्वर्थविषये न्यायमतमीमांसा
विष्णुपदसाहुः
83-85
Sanskrit
25 वेदान्ते क्रमसमुच्चयः तथा समसमुच्चयः
रेवणसिद्दय्य सर्तिमठ, डा. शरच्चन्द्रस्वामी
86-88
Sanskrit
26 षोडशसंस्कारेषु विवाहादिमुहूर्तविचार:
सौम्यरञ्जनमहापात्रः
89-91
Sanskrit
27 शैक्षिकोपलब्ध्युपरि पाठ्यक्रमस्य भूमिका (NEP 2020 इत्यनुसारं)
बाप्पादित्य षन्निग्रही
92-96
Sanskrit
28 संवेगात्मकबुद्धेः अर्थः, सम्प्रत्ययः, प्रकारश्च
Ramesh Basappa chitapura
97-102
Sanskrit
29 वैदिककालीनभवनानां समीक्षा
श्रीमतीज्योतिशर्मा, डॉ. अशोकथपलियाल:
103-105
Sanskrit
30 सप्तविधानुपपत्तिविमर्शः
डा. अयाचितः शन्तनुः
106-108
Sanskrit
31 हठयोग के अंगो का संक्षिप्त वर्णन
डॉ.रामानंद तिवारी, आयुषी द्विवदी, अभिषेक कुमार, डॉ.जसोदा विश्नोई, प्रो.पी.एस.ब्याडगी
109-111
Hindi
32 A Deeper Look at Pranayama
Dr. Rahul Kumar Sharma
112-115
English
33 मनुस्मृत्युक्तधर्मस्वरूपम्
Dr.Lanka SK Mallikarjuna Prasad
116-118
Sanskrit
34 काव्यतीर्थतर्करत्नयदुनाथकरशर्मण: काल-कूल-कृत्यादि विवेचनम्
देवाशिषदाश:
119-120
Sanskrit
35 सिद्धान्तचूडामणि इतिग्रन्थानुसारेण ग्रहगतिविमर्शः
अंशुलकुमारदुबे
121-124
Sanskrit
36 N. G. Ranga’s role in the Parliament
T. Mukkaranna
125-127
English
37 दानस्य कालनिर्णय:
मनोजकुमारदास:
128-132
Sanskrit
38 स्कन्दस्वामिनः वैयक्तिकविहङ्गावलोकनम्
रोहित् कुमार तिवारी
133-134
Sanskrit
39 Beginning of the Agriculture in Northern Vindhyas and Middle Ganga Valley
Prof. Shitala Prasad Singh
135-138
English
40 सांख्यदर्शन में बन्धन एवं मोक्ष की अवधारणा
रजनीश मिश्र, डॉ. साध्वी देवप्रिया
139-141
Hindi
41 मानवीयमूल्योपदेशिका “सत्सङ्गदीक्षा”
दीपक कुमार दासः
142-145
Sanskrit
42 किरातार्जुनीये मानवसम्बलविनियोगकौशलम् (Human Resource Management Skills in Kiratarjuniyam)
डॉ. सत्यनारायण आचार्यः
146-147
Sanskrit
43 विद्यामाधवीयोक्तमुहूर्तविमर्शः
प्रो. वि.उण्णिकृष्णन् नम्पियातिरिः
148-150
Sanskrit
44 ईश्वरचन्द्रविद्यासागरमहोदयस्य शैक्षिकं सामाजिकञ्च योगदानम् (Social and Educational Contribution of Iswar Chandra Vidyasagar)
अतुलप्रसादविश्वासः
151-154
Sanskrit
45 भवभुतिकृतिषु सत्यं श्रद्धा च
Puspanjali Paikaray
155-157
Sanskrit
46 अनदेखे भारत का जीवंत दस्तावेज ‘एक देश बारह दुनिया’ (अनदेखे भारत की तस्वीर ‘एक देश बढ़ दुनिया’)
चन्दा सागर
158-161
Hindi
47 तमिल व्याकरण में सम्बोधन प्रकरण (विळि मरपु)
डॉ. धर्मपाल प्रजापत
162-165
Sanskrit