S. No. Manuscript Title & Author Page No. Read Article Language
1 प्राचीनभारतवर्षस्य नियोगस्थितिः आधुनिकविश्वे च अस्याः प्रयोजनम्- एकमवलोकनम्
डाँ. विभूति लोचन शर्मा
01-03
Sanskrit
2 मनस्तत्त्ववचिारः
रूपश्रीपण्डा
04-06
Sanskrit
3 खड़ीबोली हिंदी और उसका राष्ट्रीय महत्व
डॉ.रमेश यादव
07-09
Hindi
4 विषदूरीकरणेऽथर्ववेदीयमन्त्राणां योगदानम्
Dr. Susmanta Kumar Dwibedy
10-12
Sanskrit
5 संस्कृतचम्पूकाव्यानां सर्गः स्वरूपञ्च
रामकृष्ण साहु
13-15
Sanskrit
6 बहुतलीयावासीयभवने जलव्यवस्था
विनयकुकरेती, डॉ. देशबन्धु:
16-20
Sanskrit
7 कृष्णसिंहठाकुरकृतगंगालहर्यां प्रसादगुणः
Debasis Panigrahi
21-22
Sanskrit
8 आचार्यक्षेत्रमोहनशतपतिना विरचित संस्कृत- एकांकिकानां सांस्कृतिकमध्ययनम्
ऐश्वर्याचौधुरी
23-26
Sanskrit
9 आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य स्वरूपगतं परिवर्तनम्
अनन्या सिन्हा
27-30
Sanskrit
10 वास्तुपदविन्यासः
शीतल कश्यप, डॉ दीपक वशिष्ठ
31-34
Sanskrit
11 वाल्मीकिरामायणे दशरथस्य श्रीरामे भक्तिविमर्श:
मधुरिमा मुखर्जी
35-38
Sanskrit
12 ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यरीत्या सन्ध्याधिकरणप्रतिपादनम्
गिरिजा शङ्कर होता
39-41
Sanskrit
13 The concept of Vasudhaiva Kutumbakam (The World is a Family): Insights from the Mahopanisad
Arun Kumar Kar
42-45
English
14 नाट्यशास्त्रदिशा पूर्वरङ्गविधानस्य विश्लेषणम्
धर्मराज मलिक
46-51
Sanskrit
15 सम्वत्सरफलविमर्शः
प्रियङ्करमिश्रः
52-54
Sanskrit
16 पाराशरीताजिकयोर्दृष्टिसिद्धान्तम्
राजेशकुमारमहापात्रः
55-57
Sanskrit
17 जातकपारिजातकभावानुसारं भावसमीक्षणम्
राजेशकुमारमहापात्रः
58-59
Sanskrit
18 भारतीयसन्दर्भे प्राथमिकस्तरे दूरस्थशिक्षाकार्यक्रमः (Distance Education Programme at Elementary Level in Indian Context)
अरुपप्रधानः
60-62
Sanskrit
19 न्यायदर्शने विविधानि प्रमालक्षणानि
रघुवीरगोस्वामी
63-66
Sanskrit
20 भारतीयाधुनिकसंस्कृतसाहित्ये विश्वेश्वरविद्याभूषणस्य योगदानम् (Visvesvara Vidyabhusan`s Contribution to Indian Modern Sanskrit Literature)
चतुर्भुजजाना
67-69
Sanskrit
21 General Concept Of Research Methodology And Its Application In Music
Dr. Renu Gupta
70-74
English
22 वाल्मीकिरामायणे आध्यात्मिकविषयाः
वि.त्रियम्बकम्‌
75-79
Sanskrit
23 काव्यशास्त्रे प्रयुक्तन्यायानां शिक्षाशास्त्रीयमहत्त्वम्
डॉ.लक्ष्मीनारायणबेहेरा
80-82
Sanskrit
24 धात्वर्थविषये न्यायमतमीमांसा
विष्णुपदसाहुः
83-85
Sanskrit
25 वेदान्ते क्रमसमुच्चयः तथा समसमुच्चयः
रेवणसिद्दय्य सर्तिमठ, डा. शरच्चन्द्रस्वामी
86-88
Sanskrit
26 षोडशसंस्कारेषु विवाहादिमुहूर्तविचार:
सौम्यरञ्जनमहापात्रः
89-91
Sanskrit
27 शैक्षिकोपलब्ध्युपरि पाठ्यक्रमस्य भूमिका (NEP 2020 इत्यनुसारं)
बाप्पादित्य षन्निग्रही
92-96
Sanskrit
28 संवेगात्मकबुद्धेः अर्थः, सम्प्रत्ययः, प्रकारश्च
Ramesh Basappa chitapura
97-102
Sanskrit
29 वैदिककालीनभवनानां समीक्षा
श्रीमतीज्योतिशर्मा, डॉ. अशोकथपलियाल:
103-105
Sanskrit