S. No. Manuscript Title & Author Page No. Read Article Language
1 महाभारत में राजधर्म एवं मानव कल्याण का बिकास और प्रभाब
Prasanjit Barman
01-06
Hindi
2 सिद्धान्तकौमुद्याः सुखबोधिनितत्त्वबोधिन्याख्ययोः माहेस्वरसूत्राणि
सूर्यकान्तदास:
07-09
Sanskrit
3 रणेन्द्र की कविताओं में स्त्री-लोक परिवेष की सहजता और सघनता
रेखा कुमारी
10-12
Hindi
4 श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे तृतीयसर्गे व्याकरणदृष्ट्या सन्धिपदानामध्ययनम्
सूर्यकान्तदास:
13-15
Sanskrit
5 होराकृष्णीये राहुकेत्वोः विशेषविचारः
Murali Krishna. V
16-17
Sanskrit
6 तर्कामृतदिशा हेत्वाभासस्वरूपम्
अनिन्दिता नन्दी
18-21
Sanskrit
7 संस्कृतदृश्यकाव्येषु दर्शनप्रभावः
Kabery Hossain
22-28
Sanskrit
8 प्रह्लादविजयमहाकाव्यमातृकायाः पर्यालोचनात्मकम् अध्ययनम्
Priyanka Moharana
29-31
Sanskrit
9 सर्वा खल्वियं शक्तिः
Nirakar Samantray
32-33
Sanskrit
10 आदर्श व्यक्तित्व विकास की आधारशिला: श्रीमद्भगवत गीता के विशेष संदर्भ में
आचार्या मीनाक्षी कोठारी, डॉ.रामभूषण बिजल्वाण
34-36
Hindi