सामप्रतिकाले धर्मशास्त्रानुसारेण संस्काराणा प्रभाव प्रासङ्गिकता च